Dây chuyền tam giác nhỏ

40.000

Dây chuyền tam giác nhỏ cho Nàng phối đồ phong cách cá tính để đi chơi, đi làm.

dây chuyền tam giác
Dây chuyền tam giác nhỏ

40.000