Hoa tai tròn 3 vòng

50.000 30.000

Phù hợp cho các Nàng đi tiệc

còn 5 hàng

Hoa tai tròn 3 tầng
Hoa tai tròn 3 vòng

50.000 30.000