-29%
50.000
-29%
50.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000

Accessory fits your style

Bông tai cổ điển

Cổ điển và sành điệu

Party Style

Bánh bèo chính hiệu

Outing Style

bánh bèo chính hiệu
hoa tai hình vuông

Đơn giản nhưng vẫn cá tính

Office Style

Ala Accessories Collection

Collection Đi Chơi

Collection Đi Tiệc

Collection Nhẫn

Best Seller

-33%
40.000
-40%
30.000
-33%
40.000
-50%
20.000
-50%
20.000
-20%
40.000
-40%
30.000
-76%
12.000
-40%
30.000
-33%
-40%
30.000
-40%
30.000

New Arrival

-29%
50.000
-29%
50.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-33%
40.000

Vẻ đẹp như dòng chảy thời gian

chưa bao giờ dừng lại

Chẳng một ai trên thế giới này có thể chỉ ra được giới hạn hay đúc kết cho bạn một định nghĩa nhất định của vẻ đẹp. Bởi lẽ, định nghĩa cốt lõi của vẻ đẹp là không có một định nghĩa nào. Thấu hiểu được tường tận dòng chảy vô tận đó, ALA Accessories ra đời mang trong mình ước mơ được tôn lên vẻ đẹp vô tận của các Nàng.

More About Us
-29%
50.000
-40%
30.000
-33%
-29%
50.000
-50%
20.000
-29%
50.000
-50%
20.000
-29%
50.000
-40%
30.000
-40%
30.000

Ala Collection

Collection Đi Chơi

Collection Đi Tiệc

Collection Nhẫn

Accessory fits your style

Bông tai cổ điển

Cổ điển và sành điệu

Party Style

bánh bèo chính hiệu

Bánh bèo chính hiệu

Outing Style

hoa tai hình vuông

Đơn giản nhưng vẫn cá tính

Office Styte

Best Seller

-33%
40.000
-29%
50.000
-40%
30.000
-33%
-29%
50.000
-33%
40.000
-25%
30.000
-40%
30.000
-20%
-33%
40.000
-40%
30.000
-45%
30.000

New Arrival

-29%
50.000
-29%
50.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-33%
40.000

Vẻ đẹp như dòng chảy thời gian

chưa bao giờ dừng lại

-29%
50.000
-29%
50.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000

Best Seller

-33%
40.000
-20%
40.000
-29%
50.000
-70%
12.000
-40%
30.000
-33%
40.000
-40%
30.000
-33%
40.000
-33%
40.000

New Arrival

-29%
50.000
-29%
50.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-33%
40.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-40%
30.000
-33%
40.000

Accessory fits your style

Bông tai cổ điển

Cổ điển và sành điệu

Party Style

Bánh bèo chính hiệu

Outing Style

bánh bèo chính hiệu
hoa tai hình vuông

Đơn giản mà vẫn cá tính

Office Styte

Ala Collection

Collection Đi Chơi

Collection Đi Tiệc

Collection Nhẫn

Vẻ đẹp như dòng chảy thời gian chưa bao giờ dừng lại

Chẳng một ai trên thế giới này có thể chỉ ra được giới hạn hay đúc kết cho bạn một định nghĩa nhất định của vẻ đẹp. Bởi lẽ, định nghĩa cốt lõi của vẻ đẹp là không có một định nghĩa nào. Thấu hiểu được tường tận dòng chảy vô tận đó, ALA ra đời mang trong mình ước mơ được tôn lên vẻ đẹp vô tận của các Nàng.

More About Us